17 oktober ‘derde donderdag’.

Bewoners uit de wijk zijn welkom! Wat speelt er allemaal in de wijk en wié heeft er wát voor leuke ideeën om de wijk nóg beter te maken.
Komt u ook?

Locatie: Het Dok
Tijdstip: 19:30

Ongeveer BeWonersPlatform Lewenborg