De gemeente Groningen, de provincie Groningen en het Rijk hebben samen een plan gemaakt voor de ombouw van de zuidelijke ringweg. Dat plan heet Aanpak Ring Zuid. Het plan zorgt ervoor dat het verkeer vlotter doorstroomt en dat alle bestemmingen in de stad beter bereikbaar worden. De weg wordt beter ingepast in de omgeving. Dat verbetert de leefbaarheid. De weg wordt ook veiliger ingericht.

Combinatie Herepoort voert de ombouw uit. Vanaf de zomer van 2017 gaan de werkzaamheden op de zuidelijke ringweg van start. De planning is dat de werkzaamheden in het voorjaar van 2021 klaar zijn. Daarvoor, vanaf begin 2017, wordt al gewerkt aan een busop- en afrit bij P+R Hoogkerk en de Helperzoomtunnel.